Montage- en veiligheids- voorschriften

Montage- en veiligheidsvoorschriften speeltoestellen

Beste ouders, neem even een ogenblikje de tijd om voorafgaand aan de montage de montage- en veiligheidsvoorschriften grondig door te lezen.

Dit speeltoestel is een uniek speelsysteem dat voldoet aan de actuele veiligheidseisen overeenkomstig DIN EN 71-8:2011 speelgoed voor gebruik in en om het huis.

Belangrijke informatie voorafgaand aan de montage:

Uitsluitend de meegeleverde bouwonderdelen en accessoires mogen gebruikt worden.

1. Montage mag uitsluitend door volwassenen uitgevoerd worden.

2. Een verkeerde montage spreekt de fabrikant vrij van aansprakelijkheid. Wijk dus niet van de montagevoorschriften af, verander niets aan het design of aan de uitvoering.

 

3. Veiligheidsafstanden:

De afstand tot andere constructies en obstakels (omheining, hek, waslijn) moet minstens 2m bedragen.

De ruimte onder het zitje van de schommel moet in rusttoestand minstens 35 cm bedragen. De afstand tussen schommel en frame moet steeds minstens 60 cm aan iedere kant bedragen. Indien twee schommels gemonteerd worden geldt tussen de schommels een afstand van minstens 45 cm, ten opzichte van het frame aan beide kanten 60 cm.

De afmetingen van de valruimte en daarmee ook de grootte van het botsoppervlakte bij schommels wordt volgens de volgende vuistregels bepaald: Kettinglengte / Schommel-touwlengte + 2 m.

4. Het oppervlakte onder het speeltoestel moet zacht zijn en bij een val verende eigenschappen hebben. Niet toegestaan zijn alle harde, niet verende oppervlaktes zoals Beton en Asfalt.

5. Als valbeveiligingsmaterialen zijn overeenkomstig DIN EN 1177 geschikt: – schok dempende oppervlaktes – zand tot 2 mm, kiezels 2-8 mm, houtsnippers 5-30 mm en schors 20-80 mm. Deze materialen moeten met een dikte van minimaal 20-30 mm in de veiligheidszone van het speeltoestel (zie schets) gelegd worden.

6. Volg altijd de instructies van de fabrikant op. Let er goed op, dat keteldruk geïmpregneerd hout pas na enkele weken gelakt/geverfd kan worden omdat dit eerst voldoende moet drogen. Behandel de houten onderdelen uitsluitend met diffusie-open houtlazuren die continu een vochtuitwisseling garanderen. In geen geval moet lak of dekkende houtverf gebruikt worden, omdat deze een gladde, glibberige oppervlakte creëren en dus voor kinderen zeer gevaarlijk zijn. Bovendien verhinderen dekkende lakken de benodigde vochtuitwisseling en stimuleren ze rotting.

 

7. Test het speeltoestel na montage. Pas wanneer het toestel compleet is opgebouwd, alle spullen zijn opgeruimd en het toestel op stabiliteit en veiligheid getest is, kan het spelen beginnen.

 

8. Een verkeerd gebruik spreekt de fabrikant vrij van aansprakelijkheid. Dat geldt ook bij het monteren van extra, niet meegeleverde, zware materialen zoals bijvoorbeeld kettingen, stangen en touwen.

9. Het is uw verantwoordelijkheid om toezicht te houden, wanneer de kinderen op en bij de speeltoestellen spelen.

 

10. Het speeltoestel is met zijn componenten uitsluitend gefabriceerd voor privégebruik en niet voor openbare gelegenheden.

11. Controleer het gehele toestel regelmatig op stabiliteit en betrouwbaarheid.

Alle onderdelen en verbindingen moeten regelmatig gecontroleerd worden.

Indien bij controle onherstelbare fouten of beschadigingen vastgesteld worden, moet toegang tot het speeltoestel ontzegd worden.

 

12. Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit speeltoestel helaas nog niet gebruiken.

 

De volgende gereedschappen & Materialen zijn nodig:

 • Duimstok of meetlint

 • Schop / schep / waterpas of richtlat

 • Hamer / spijkers

 • Accuschroefboor / bits voor kruis en torx

 • 19 mm moersleutel

 • 2 klemschroeven

 

Belangrijk:

De montagehandleiding, onderdelenlijst en alle bijgevoegde documenten moeten bewaard worden. Uw speeltoestel is in onze fabriek met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid gefabriceerd. Mocht u desondanks een klacht hebben, overhandig uw dealer dan het fabrieksnummer en uw betaalbewijs.

Nog meer tips voor ouders:

Voor montage

 • Het toestel op compleetheid van alle geleverde onderdelen controleren (stuklijst controleren)

 • Het veiligheidszone haalt u uit de bijgevoegde plattegrond

 • De montagehandleiding komt bij de opbouw van pas

 • U moet voorboren en een houtboor met een 2 mm kleinere diameter dan de schroefdiameter gebruiken

   

 

Na montage

 • Controleer of de schroeven, moeren, bouten goed vastzitten

 • Controleer of de verbindingen goed vastzitten. Losse delen direct aanschroeven

 • Controleer het speeltoestel op glijgevaar. Materialen die aan het weer blootgesteld worden kunnen glad worden

 • Controleer het gehele speeltoestel op stabiliteit en betrouwbaarheid

 

Nog meer tips voor spelende kinderen:

In het kader van ongevallenpreventie met uw kinderen afspreken dat ze nooit:

 • Kleding dragen, dat in netten, ringen, kieren, aan de glijbanen of anderen componenten kunnen vastraken. Vermijd kleding met lange koorden, touwen of wijde kleding.

 • Op de kop aan de houten onderdelen hangen

 • Voor, achter en tussen bewegende, schommelende delen lopen. Ze moeten wachten tot de schommelende delen weer stil staan.

A.u.b. ook de volgende aanwijzingen in ogenschouw nemen:

 • Gebruik slechts voor huishoudelijk gebruik

 • Alleen geschikt voor gebruik in de open lucht

 • Gebruik onder directe toezicht van volwassenen

 • Maximaal 3 kinderen tegelijkertijd

 • Extra grondverankeringen voor montage vereist

 • Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie

 • Aanbevolen leeftijd: 3-14 jaar

 • Bevat kopercarbonaat en natrium, Natriumdodecylsulfaat-Natrium-methyl-poly-oxethyleen-ammoniumpropionaat

 

Montage- en veiligheidsvoorschriften

1. Knoesten en natuurlijke houtnerven

Iedere boom groeit anders, afhankelijk van houtsoort, afkomst en groeigerelateerde invloeden. De nerven en het aantal en de grootte van de zichtbare knoesten variëren. Ze geven het hout een levendig, individueel verschijningsbeeld. Knoesten die op minstens een plaats stevig met het hout vergroeid zijn, evenals hun aantal, impliceren geen kwaliteitsvermindering. Ook bij met kleur behandeld hout behoren knoesten, ook met geringe scheurvorming, tot het natuurlijke verschijningsbeeld en zijn niet te voorkomen.

2. Harsuittreding

Harsuittreding en harszakken zijn normaal bij naaldhout en kunnen in de eerste periode meer voorkomen. Storende harsvlekken kunnen voorzichtig mechanisch of met behulp van plantaardige olie, spiritus of wasbenzine verwijderd worden.

Schenk altijd aandacht aan de productinformatie van de fabrikant met betrekking tot verdraagzaamheid met houtlazuren.

Ook naderhand kan harsuittreding ook bij kleurbehandeling optreden. Bij keteldruk geïmpregneerde houtsoorten treedt sporadisch groene aanslag aan de oppervlakte op. Deze zoutaanslag slijt na verloop van tijd af.

 

3. Geïmpregneerd hout: Zoutaanslag

Bij keteldrukimpregnatie dringen impregneermiddelen diep in het hout binnen om een zo gelijkmatig en diepgaand beschermend effect te bereiken. Geïmpregneerd hout is beschermd tegen houtaantastende schimmels of insectenplagen. Sporadisch kan er groen/witte zoutaanslag aan het houtoppervlakte ontstaan die absoluut geen kwaad kunnen en na verloop van tijd afslijten.

 

4. Ruwe plekken

Wij letten bij de bewerking van ons hout op een zorgvuldige verwerking en sortering. Desondanks kan het voorkomen, dat bij de knoesten en aan het oppervlakte lichte ruwe plekken ontstaan. Deze houtvezels kunnen producttechnisch niet altijd uitgesloten worden en kunnen met schuurpapier probleemloos geëffend worden.

5. Droge scheuren

Natuurlijke weersomstandigheden zoals zon, nattigheid en Uv-straling hebben per houtsoort een verschillend effect. Hout werkt, het neemt uit de omgevingslucht vochtigheid op, past zich daaraan aan en geeft de vochtigheid weer af. De bijbehorende volumeverandering kan tot droge scheuren lijden. Het ontstaan van droge scheuren kan vooral bij directe weersomstandigheden en sterke vochtigheidsschommelingen versterkt worden. De ontstane scheuren hebben noch invloed op de statische eigenschappen noch op de hardheid. Scheurvorming is een natuurlijke houteigenschap en geen aanleiding voor een klacht.

6. Kromtrekken en vervorming

De eigenschappen van hout stellen een aanpassing van de houtvochtigheid aan de omgeving teweeg. De vochtigheidsschommelingen kunnen tot dimensionale veranderingen leiden. Dit zwellen en slinken is onvermijdelijk en kan niet voorkomen worden. Het kan tot matige en sporadisch ook tot sterke vervorming leiden.

 

7. Kleurenspel

Iedere boom is een is een uniek exemplaar. Zijn vorm, kleur en nerven maken hem speciaal. Het kleurenspel dat ontstaat onderstreept het natuurlijke karakter en het levendige uiterlijk van hout. Bij keteldrukimpregnatie neemt hout tijdens het impregneren in het drukvat het impregneermiddel op grond van zijn verschillende dichtheid niet gelijkmatig op. De ontstane kleurverschillen passen zich echter na verloop van tijd door verwering en Uv-straling aan.

8. Knoestdoorslag

Bij oppervlakte behandelde houtproducten zoals jaloezieën en schuttingen kunnen de houtcomponenten van knoesten tot een bruinachtige verkleuring leiden. Door het luchtdoorlatende, openporige kleuroppervlakte kunnen knoesten zich bruin aftekenen. Dit is een natuurlijk proces en dus geen reden voor een klacht.

9. Grauw/grijs worden

Het vergrijzen van het houtoppervlakte is een natuurlijk verschijningsbeeld, waarbij door Uv-licht en micro-organismen de chemische en biologische samenstelling van het houtoppervlakte veranderd wordt. Als het houtoppervlakte bovendien direct verweerd, worden de nu in water oplosbare afbraakproducten van lignine uitgespoeld, de zilverwitte cellulose blijft achter en vormt de oppervlaktekleuring.